广告招租 郁李(寿李、赤李子、爵梅、秩李) - 花卉大全
首页 / 花卉大全

郁李(寿李、赤李子、爵梅、秩李)

广告招租

郁李的基本信息

别名:寿李、赤李子、爵梅、秩李

分类:灌木花卉

科属:植物界 被子植物门 双子叶植物纲 蔷薇目 蔷薇科 樱属

盛花期:春季

郁李的介绍

郁李(学名:Cerasus japonica (Thunb.) Lois.):灌木,高1-1.5米。小枝灰褐色,嫩枝绿色或绿褐色,无毛。冬芽卵形,无毛。叶片卵形或卵状披针形,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛或脉上有稀疏柔毛,侧脉5-8对。花1-3朵,簇生,花叶同开或先叶开放;花瓣白色或粉红色,倒卵状椭圆形;雄蕊约32;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果近球形,深红色,直径约1厘米;核表面光滑。花期5月,果期7-8月。2n=16。
郁李生于山坡林下、灌丛中或栽培,海拔100-200米。产中国黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、浙江。日本和朝鲜也有分布。
郁李的种仁入药,名郁李仁。郁李、郁李仁配剂有显著降压作用。

郁李的形态特征


郁李是灌木,高1-1.5米。小枝灰褐色,嫩枝绿色或绿褐色,无毛。冬芽卵形,无毛。

郁李的叶片卵形或卵状披针形,长3-7厘米,宽1.5-2.5厘米,先端渐尖,基部圆形,边有缺刻状尖锐重锯齿,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛或脉上有稀疏柔毛,侧脉5-8对;叶柄长2-3毫米,无毛或被稀疏柔毛;托叶线形,长4-6毫米,边有腺齿。

郁李的花1-3朵,簇生,花叶同开或先叶开放;花梗长5-10毫米,无毛或被疏柔毛;萼筒陀螺形,长宽近相等,约2.5-3毫米,无毛,萼片椭圆形,比萼筒略长,先端圆钝,边有细齿;花瓣白色或粉红色,倒卵状椭圆形;雄蕊约32;花柱与雄蕊近等长,无毛。

郁李的核果近球形,深红色,直径约1厘米;核表面光滑。
郁李的花期5月,果期7-8月。2n=16。

郁李的生态习性

郁李生于山坡林下、灌丛中或栽培,海拔100-200米。
郁李喜阳光充足和温暖湿润的环境,树体健壮,适应性强,耐热耐旱,耐潮湿和烟尘,根系发达,也较耐寒,冬季-15℃下可安全越冬。对土壤要求不严,耐瘠薄,能在微碱性土中生长,尤其在石灰性土中生长最旺。在排水良好、中性、肥沃疏松的沙壤土中生长较好,对微酸性土壤也能适应。

郁李的栽培技术

种植
因郁李适应性强,故栽培管理比较简单粗放。移栽需在落叶后到萌芽前进行。在春季2-3月栽植时,穴内施腐熟的堆肥作基肥,栽后浇透水。成活后,可只在干旱时浇水。为了使植株花繁叶茂,可在成活后的前二、三年秋季于植株旁施腐熟的堆肥1-2铁锨。早春展叶前和4月开花前各施肥1次。 花后及时剪除残留花枝,并疏除株丛内部的枯枝、纤弱枝,保持冠丛松散匀称。郁李在生长过程中根部萌蘖力很强,需加控制,应经常清除,保持优良株形。
温度
喜欢略微湿润至干爽的气候环境。耐寒。夏季高温期,不能忍受闷热,否则会进入半休眠状态,生长受到阻碍。最适宜的生长温度为15-30℃。喜欢半荫环境,在阳光强烈、闷热的环境下生长不良。
肥水
新种植的树木,栽植前在树穴内施足基肥。栽后浇透第一次定根水,7天至10天浇第二遍水,连浇3遍,浇后及时封堰。干旱时适当浇水。早春展叶前和4月开花前各施肥1次,每株施有机肥1千克。秋季每株施磷酸二铵0.5千克。对于地栽的植株,春夏两季根据干旱情况,施用2-4次肥水:先在根颈部以外30-100公分开一圈小沟(植株越大,则离根颈部越远),沟宽、深都为20公分。沟内撒进25-50斤有机肥,或者1-5两颗粒复合肥(化肥),然后浇上透水。
修剪
在生长过程中根部萌蘖力很强,需加控制,应经常清除根蘖,以保持优良端正的株形。对于幼树,可在苗高30厘米时定干,从距地面20厘米起,向上每隔10厘米选一个主枝,共选三四个主枝,使其各向一方伸展。对于成年树,以疏枝为主,花后及时剪除残留花枝,并剪去病虫枝、过密枝、纤弱枝及株丛内部的枯枝。当树过老时,可采用回缩更新的方法进行修剪,经过回缩的枝条,能萌发出粗壮枝条,即可培养成新的树冠。

郁李的繁殖方式

扦插繁殖
可行枝插和根插。硬枝扦插比嫩枝扦插成活率高,生长快。硬枝扦插一般在早春发芽前进行,选一、二年生的粗壮枝条,剪成12-15cm长的插条,插入苗床,扦插深度为插穗的2/3-3/4,保持土壤湿润。根插可在早春进行。掘取郁李的根,剪成10cm左右的根段,平埋入苗床内,覆土厚度为3cm左右,然后覆草或地膜,以保持土壤湿润。当萌发出不定芽时即可去掉覆盖物,加强苗期管理。由于郁李的根容易产生不定芽,也可直接用根插繁殖。
温度:插穗生根的最适温度为20℃-30℃,低于20℃,插穗生根困难、缓慢;高于30℃,插穗的上、下两个剪口容易受到病菌侵染而腐烂,并且温度越高,腐烂的比例越大。扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50-80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3-5次,晴天温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
湿度:扦插后必须保持空气的相对湿度在75-85%。插穗生根的基本要求是,在插穗未生根之前,一定要保证插穗鲜嫩能进行光合作用以制造生根物质。但没有生根的插穗是无法吸收足够的水分来维持其体内的水分平衡的,因此,必须通过喷雾来减少插穗的水分蒸发:在有遮荫的条件下,给插穗进行喷雾,每天3-5次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
光照:扦插繁殖离不开阳光的照射,因为插穗还要继续进行光合作用制造养分和生根的物质来供给其生根的需要。但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。因此,在扦插后必须把阳光遮掉50-80%,待根系长出后,再逐步移去遮光网:晴天时每天下午4:00除下遮光网,第二天上午9:00前盖上遮光网。
播种繁殖
播种前首先要对种子进行挑选,种子选得好不好,直接关系到播种能否成功。最好是选用当年采收的种子。种子保存的时间越长,其发芽率越低。选用籽粒饱满、没有残缺或畸形、没有病虫害的种子。于6月上旬采种,堆熟后将种籽洗净阴干,至秋季播种,还可将种子低温沙藏后,于春季露地播种。
催芽:用温热水(温度和洗脸水差不多)把种子浸泡12-24个小时,直到种子吸水并膨胀起来。对于很常见的容易发芽的种子,这项工作可以不做。
播种
对于用手或其它工具难以夹起来的细小的种子,可以把牙签的一端用水沾湿,把种子一粒一粒地粘放在基质的表面上,覆盖基质1公分厚,然后把播种的花盆放入水中,水的深度为花盆高度的1/2-2/3,让水慢慢地浸上来(这个方法称为“盆浸法”);对于能用手或其它工具夹起来的种粒较大的种子,直接把种子放到基质中,按3×5公分的间距点播。播后覆盖基质,覆盖厚度为种粒的2-3倍。播后可用喷雾器、细孔花洒把播种基质质淋湿,以后当盆土略干时再淋水,仍要注意浇水的力度不能太大,以免把种子冲起来。
播种后的管理
在深秋、早春季或冬季播种后,遇到寒潮低温时,可以用塑料薄膜把花盆包起来,以利保温保湿;幼苗出土后,要及时把薄膜揭开,并在每天上午的9:30之前,或者在下午的3:30之后让幼苗接受太阳的光照,否则幼苗会生长得非常柔弱;大多数的种子出齐后,需要适当地间苗:把有病的、生长不健康的幼苗拔掉,使留下的幼苗相互之间有一定的空间;当大部分的幼苗长出了3片或3片以上的叶子后就可以移栽。
嫁接繁殖
嫁接主要采用“T”形芽接,选健壮的一二年生优良郁李品种作接穗,砧木可使用健壮的杏、梅、毛桃、毛樱桃等。取芽时,先在芽上部1厘米处用利刀切入,通过木质部切至芽下1厘米处,取下的芽用湿毛巾包好。在砧木上刻出"T"形,将芽镶入砧木,上端与形成层对齐,然后用塑料带绑好。郁李嫁接亲和力较强,比较容易成活,待成活后解开绑带、剪砧。郁李也常被用作桃、杏、李的砧木使用。
分株繁殖
郁李萌蘖性强,根蘖很多,宜在春季萌动前将母株根部的萌蘖苗用利刀分开,每株可分3株至5株,然后移栽即可。一般成活后两年可见花。

郁李的病害防治

病害防治
郁李的主要病害有白粉病、褐斑病、叶穿孔病和枯枝病等。
白粉病
对于白粉病,发病初期可喷15%粉锈宁可湿性粉剂1000倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍至1500倍液,或75%百菌清可湿性粉剂600倍液等,每隔7天至10天喷1次,连喷两三次,均有良好防治效果。
褐斑病、叶穿孔病和枯枝病
对于褐斑病、叶穿孔病和枯枝病,可选用50%多菌灵可湿性粉剂500倍至1000倍液,或75%百菌清500倍液,或80%代森锌500倍液,或70%甲基托布津1000倍至1200倍液,每7天至10天喷一次,共喷三四次防效较好。
虫害防治
郁李主要虫害有蚜虫、黄刺蛾、大蓑蛾和梨小食心虫等。
蚜虫
对于蚜虫,可采用喷6%吡虫啉乳油3000倍至4000倍液,或5%啶虫脒乳油5000倍至10000倍液,或1.2%苦·烟乳油800倍至1000倍液,或50%辛硫磷乳油800倍至1000倍液。
食叶害虫
对于黄刺蛾、大蓑蛾等食叶害虫,幼虫低龄期,可采用1600iu/mg的bt可湿性粉剂1000倍至1200倍液喷雾,让害虫中毒后在树上慢慢死亡腐烂,不直接往下掉,可保护环境不受污染;也可采用1.2%的苦烟碱800倍至1000倍液喷雾;或20%灭幼脲3号1500倍至2000倍液喷雾,或20%米满悬浮剂1500倍至2000倍,或2.5%的敌杀死2500倍至3000倍液等,均可有效防治。
食心虫
对于梨小食心虫,结合诱杀其他害虫,安装频振式杀虫灯诱杀成虫;在冬春季,剪除有虫枝,消灭越冬幼虫;悬挂梨小食心虫捕器诱杀雄成虫;初孵幼虫期,喷洒含量为16000iu/mg的bt可湿性粉剂1000倍至1500倍液,或50%辛硫磷乳油1000倍至1500倍液防治。

郁李的品种分类

主要变种
长梗郁李(学名:Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. nakaii (Levl.) Yu et Li, comb)
又名:中井郁李
此变种与原变种郁李主要不同在于,花梗较长,1-2厘米,叶片卵圆形,叶边锯齿较深,叶柄较长,3-5毫米。花期5月,果期6-7月。产黑龙江、吉林、辽宁。生于山地向阳山坡。朝鲜也有分布。
其主要特点为叶形近似郁李和长梗郁李,但小枝密被黄褐色硬毛。叶片卵形,卵状长圆形或卵状披针形,长7-8厘米,宽3-4厘米,先端长尾尖或渐尖,基部圆形稀近心形,叶边有由2-5小齿组成缺刻状重锯齿,上面伏生疏柔毛,下面密被黄褐色硬毛,侧脉10-11对;叶柄长6-8毫米,密被黄褐色硬毛;托叶长1.2厘米,羽状或掌状分裂,裂片狭长,边有长柄腺体,永存。

郁李的分布区域

郁李产中国黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、浙江。
郁李在日本和朝鲜也有分布。

郁李的食疗或药用价值

花草百科网的医学信息及健康食疗信息仅供参考,不能作为诊断、医疗的依据。任何健康问题应咨询专业医护人员,任何疾病的治疗请遵医嘱。
爱自己,就从实际出发,谨遵医嘱。对于疾病,不粗心大意、不推延、不放弃希望,勇敢面对,用爱来温暖寂静的世界,用心来呵护内心的花田。

功能主治
1、小儿惊痰实,二便不通。用大黄(酒浸后炒过)、郁李仁(去皮,研为末)各一钱,滑石末一两,一起捣和成丸子,如黍米大。二岁小儿服三丸,其他儿童根据情况加减,开水送下。
2、肿满气急,睡卧不得。用郁李仁一合,捣成末,和面作饼吃,吃下即可通便,气泄出后即愈。
3、心腹胀满,二便不通,气急喘息,脚气浮肿。用郁李仁十二分,捣烂,水磨取汁,薏苡三合,捣如粟大。一同煮粥吃下。
4、皮肤血汗。用郁李仁(去皮,研细)一钱,鹅梨捣汁调下。
郁李根
治龋齿痛,气滞积聚。
①《本经》:主齿断肿,龋齿,坚齿。
②《别录》:去白虫。
③《药性论》:治齿痛,宣结气,破积聚。
④《日华子本草》:治小儿热发作汤浴。风蚛牙,浓煎含之。
郁李仁
润燥,滑肠,下气,利水。治大肠气滞,燥涩不通,小便不利,大腹水肿,四肢浮肿,脚气。
①《本经》:主大腹水肿,面目、四肢浮肿,利小便水道。
②《药性论》:治肠中结气,关格不通。
③《食疗本草》:破癖气,下四肢水。
④《日华子本草》:通泄五脏,膀胱急痛,宣腰胯冷脓,消宿食,下气。
⑤《珍珠囊》:破血润燥。
⑥李杲:专治大肠气滞,燥涩不通。
⑦《本草再新》:行水下气,破血消肿,通关节,治眼长翳。
用法用量
内服:煎汤,2~3钱。外用:煎水含漱。
附方
1、郁李根
治龋齿:郁李仁根白皮(切),水煮浓汁含之,冷易之。
2、郁李仁
①治风热气秘:郁李仁(去皮、尖,炒)、陈橘皮(去白,酒一盏煮干)、京三棱
【炮制】各一两。上三味,捣罗为散。每服三钱匕,空心煎熟水调下。(《圣济总录》郁李仁散)
②治产后肠胃燥热,大便秘涩:郁李仁(研如膏)、朴硝(研)各一两,当归(切、焙)、生干地黄(焙)各二两。上四味,将二味粗捣筛,与别研者二味和匀。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,未通更服。(《圣济总录》郁李仁饮)
③治肿满小便不利:陈皮、郁李仁、槟榔,茯苓、白术各一两,甘遂五钱。上为末,每服二钱,姜枣汤下。(《世医得效方》郁李仁散)
④治脚气肿满喘促,大小便涩:郁李仁半两(去皮研),粳米三合,蜜一合,生姜汁一蚬壳。上先煮粥临欲熟,入三味搅令匀,更煮令熟,空心食之。(《圣惠方》郁李仁粥)
⑤治水肿胸满气急:郁李仁(炒)、桑根白皮(炙锉),赤小豆(炒)各三两,陈橘皮(汤浸去白,炒)二两,紫苏一两半,茅根(切)四两。上六味,粗捣筛。每服五钱匕,水三盎,煎至一盏,去渣温服。(《圣济总录》郁李仁汤)
⑥治血分、气血壅涩,腹胁胀闷,四肢浮肿,坐卧气促:郁李仁、牵牛子各一两,槟榔、干地黄各三分,桂、木香、青橘皮、延胡索各半两。上为细末,食前温酒调下二钱。(《鸡蜂普济方》郁李仁散)
⑦治卒心痛:郁李仁三七枚,烂嚼,以新汲水下之,饮温汤尤妙;须臾痛止,却煎薄荷盐汤热呷之。(姚和众)
⑧治积年上气,咳嗽不得卧:郁李仁一两。用水一升,研如杏酪,去滓,煮令无辛气,次下酥一枣许,同煮热,放温顿服之。(《圣济总录》郁李仁煎)
⑨治血汗:郁李仁研细,每服一钱匕,研鹅梨汁调下。(《圣济总录》如圣散)
药理作用
1、泻下作用
郁李仁所含的郁李仁甙对实验有强烈泻下作用。其泻下作用机制类似番泻甙,均属大肠性泻剂。但亦有证明,郁李仁水提取物及其脂肪油给小鼠灌胃有极显着的促进小肠运动作用。郁李仁种子的50%水煎剂能明显缩短燥结型便密模型小鼠排便时间,排便次数明显增加。
2、抗炎镇痛作用
从郁李仁中提取的蛋白成分IR-A和IR-B静脉给药有抗炎和镇痛作用。对角叉菜胶性足跖肿胀,IR-A的抑制作用ED/50为14.8mg/kg;IR-B为0.7mg/kg。此外,小鼠扭体法表明IR-A和IR-B在5mg/kg静脉注射时都具有明显镇痛作用。IR-A和IR-B从郁李仁中提取的得率分别为3%和0.4%。
性状鉴别
1、组织特征:郁李种子横切面。内胚乳细胞10-12层。种皮表皮细胞表面观:石细胞常单个或2个散在。
2、粉末特征:郁李种子粉末。石细胞为分布于种皮外表皮的石细胞,单个散在或数个相连,有的排列紧密,如乳头状突起或短绒毛状,淡黄色、深黄色或黄棕色,有时无色。侧(断)面观呈类圆形、椭圆形、类长方形、贝壳形、弓形或梭形,一般径向(9-)36-99μm,有的呈非腺毛状,长至225μm,底部宽27-213μm,突出于表皮层的部分呈半月形或圆拱形,色较淡,壁厚约至12μm,层纹细密整齐,孔沟无或极少,底部色较深,壁厚至,层纹无或极少,孔沟较多而明显,胸腔有含橙红色物;表面观石细胞呈类圆形、卵圆形、类方形或圆多角形,纹孔大而较密,类圆形、卵形或椭圆形,分布较均匀,直径约5μm,长约至13μm。另有石细胞无色,呈类圆形,直径约88μm,壁均匀增厚,纹孔大而密,类圆形、卵圆形或椭圆形,孔沟分布较均匀,形似“纹孔细胞”。种皮外表皮细胞黄棕色或棕色,常与石细胞相连。呈类圆形,壁稍厚,有的皱缩,细胞界限不清楚。
理化鉴别
1、化学定性:取粉末1g,加乙醇5ml,置水浴上加热5分钟,滤过。取滤液1ml,加镁粉少量与盐酸3-4滴,振摇,显红色(检查黄酮类成分)。
2、薄层色谱:取样品0.5g,加等量碳酸钙共研碎,放入具塞三角瓶内,加石油醚(60-90℃)4ml冷浸过夜后,吸去石油醚,吹干,再加入乙醇冷浸过夜,用乙醇浸液点样,以苦杏仁苷作标准品对照,在硅胶0薄层板上,以氯仿1醋酸乙酯1乙醇展开,碘蒸气熏后,苦杏仁苷呈黄色斑点。
化学成分
郁李种子含苦杏仁甙、脂肪油58.3~74.2%、挥发性有机酸、粗蛋白质、纤维素、淀粉、油酸。又含皂甙0.96%及植物甾醇、维生素B1,茎皮含鞣质6.3%、纤维素24.94%。叶含维生素C-7.30毫克%。
欧李果实含果糖5.2%。截形榆叶梅含氢氰酸,花含维生素C-125.7毫克%。
郁李仁
为较常用的中药。《神农本草经》列为下品。原名“郁李人”。目前市售商品有两种,分为小李仁和大李仁。习惯以小李仁为正品。
别名:欧李仁、小李仁、李仁、大李仁。
来源
小李仁为蔷薇科植物灌木欧李或郁李、长梗郁李的成熟干燥种子。大李仁为山樱桃。截形榆叶梅,柄扁桃,显脉欧李,滇樱桃等的成熟干燥种子,野生或栽培。
产地
小李仁主产于辽宁海城,盖平,凤城,辽阳,内蒙古东部,河北省北部等地。小李仁主产于内蒙古、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江等省,此外山西、陕西、湖北等省亦有生产。
性状鉴别
小李仁略呈桃形,长约5~7毫米,最大横径约3~5毫米。表皮黄白色黄棕色或深棕色。顶端锐尖,基部钝圆,种皮极薄,尖端一侧有一线形种脐,钝端一侧为合点,自合点处发散出多数棕色脉纹(维管束),形成纵向不规则纹理。剥去外皮,可见白色子叶两片,气微味微苦。
大李仁性状与小李仁相似,唯颗粒稍大,长约6~10毫米,横径5~7毫米,其余均与小李仁同。
以粒小,饱满、均匀、不泛油者为佳。
主要成分
含苦杏仁甙、脂肪油。
药理作用
1、缓泻通便,为润滑性泻药,泻下作用比火麻仁略强;2、利尿。
炮制:生用,配方时捣碎。
性味:辛、苦、甘、平。
归经:入脾、大肠小肠经。
功能:润燥通便,利尿消肿。
主治:大便燥结、水肿胀满,小便不利,脚气等症。
临床应用
1、用于治疗习惯性便秘。常配其他润肠药(火麻仁、杏仁、柏子仁等),方如五仁汤,老人或产后的肠燥便秘、气虚便秘均可用,但孕妇则慎用。
2、用于治疗脚气水肿而大小便不畅者,配薏苡仁、赤茯苓、滑石等。
用量:3~12g。
处方举例:五仁汤:郁李仁9g(打)、火麻仁12g(研)、瓜萎仁9g(打)、甜杏仁9g,柏子仁9g,水煎服。

郁李的作用用途

观赏价值
郁李是花果俱美的观赏花木,适于群植,宜配植在阶前、屋旁、山岩坡上,或点缀于林缘、草坪周围,也可作花径、花篱栽培之用。

郁李的花语

郁李的花语:纯情,纯真的爱一辈子的守侯分离;安慰以及最浪漫的爱情。

广告招租

相关文章
广告招租